SİĞƏ

ə. 1) qrammatikada: zamanca dəyişən felin formalarından hər biri; 2) şiələrdə: müvəqqəti evlənmə.

SİĞAR
SİĞƏXAN

Значение слова в других словарях