SLAYD

сущ. слайд (диапозитив). Slaydları aşkarlamaq проявить слайды
SLAVYANŞÜNASLIQ
SLOVAK

Digər lüğətlərdə