SUXARI

I
сущ. сухарь (высушенный кусок хлеба). Vanilli suxarı ванильные сухари
II
прил. сухарный:
1. являющийся сухарём, относящийся к сухарю. Suxarı qırıntıları сухарные крошки
2. связанный с производством, хранением сухаря. Suxarı zavodu сухарный завод, suxarı sexi сухарный цех
3. приготовленный из сухарей, с сухарями. Suxarı kvası сухарный квас
SUHÖRÜMÇƏYİ
SUXƏRÇƏNGİ

Digər lüğətlərdə