TƏPMƏK

TƏPMƏK I f. Qazmaq, belləmək. O, yeri həmişə səhər tezdən təpərdi.

TƏPMƏK II f. Vurmaq, geri vermək. Nə yava söyləyirsən, ay gədə! Başına at təpibdir nədir? (N.Vəzirov).

TƏNG
TƏR

Значение слова в других словарях