TAVA

TAVA I is. Qızartmaq üçün yararlı qab. Əlində balaca tava tutmuş Şölə ərinin qızınıb qurtarmağını gözləyirdi (M.Hüseyn).

TAVA II is. Yastı, yonulmuş daş. Elçilər tava daşının üstündə oturdular.

TAS
TAVAN

Значение слова в других словарях