TAXTALANMAQ

глаг. покрываться, быть покрытым, забиваться, быть забитым, обшиваться, быть обшитым досками. Pəncərələr taxtalanmışdı окна были забиты досками
TAXTALANMA
TAXTALATDIRMA

Digər lüğətlərdə