TAXTALANMAQ

məch. Taxta vurulmaq, taxta düzülmək.
TAXTALANMA
TAXTALATMA

Digər lüğətlərdə