TRİQONOMETRİYA
TROPİK
OBASTAN VİKİ
Trilyon
Trilyon — say sistemində ədədlərdən biridir. Min milyarda bərabər ədəd (say). Qısa yazılışı 1012.

Digər lüğətlərdə