Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • sivilizasiya

  sivilizasiya

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • SİVİLİZASİYA

  sivilizasiya bax mədəniyyət

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • SİVİLİZASİYA

  сущ. цивилизация: 1. уровень общественного развития материальной и духовной культуры, достигнутый той или иной общественно-экономической формацией. Av

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SİVİLİZASİYA

  \ – barbarlıq halından çıxıb ənənələrə bağlı olaraq müəyyən bir yurd daxilində yaşamaq. Böyük bir cəmiyyətin bütün fəsillərində müştərək olan, di

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
 • SİVİLİZASİYA

  \ – cəmiyyətin maddi və mənəvi nailiyyətlərinin məcmusu.

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
 • ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  ж mədəniyyət; sivilizasiya.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • UYGARLIK

  (-ğı) mədəniyyət, sivilizasiya; batı uygarlığı – qərb mədəniyyəti mədəniyyət, sivilizasiya

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • civilisation

  f sivilizasiya, mədəniyyət

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  цивилизация, культура (обществодин еке дережадиз акъатнавай культура).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • цивилизация

  ...общественно-экономической формацией. Римская, европейская цивилизация. Исчезновение древних цивилизаций. 2) Современная мировая культура и технически

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  ...арадиз вегьедай пек авуна, Тамам халкьар къирмишзава, уьлквеярни къадим цивилизацияр чукӀурзава. А Исм. Квахьнавай инанмишвал.

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  mədəniyyət

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • sivilizasiyalı

  sivilizasiyalı

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • STİLİZASİYA

  сущ. стилизация: 1. придание произведению искусства характерных черт какого-л. стиля; подражание с целью воспроизведения форм какого-л

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • stilizasiya

  stilizasiya

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • MƏDƏNİYYƏT

  культура, цивилизация

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • UYGAR

  mədəni, sivilizasiyalı

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ

  культурный, культура авай, цивилизация авай.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СТИЛИЗАЦИЯ

  1.stilizasiya, stilləşdirmə, üslublaşdırma

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КУЬХ

  нугъ., сущ.; цӀамарин, кӀарасрин шала. "Цивилизация акунвай лезгидин" папа вичин гъуьл куьх хьиз, галчӀуризгалчӀуриз гурарив агакьарна. Ф. Б. Цивилиз

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • STİLLƏŞDİRMƏ

  сущ. от глаг. stilləşdirmək; см. stilizasiya

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • STİLLƏŞDİRİLMƏ

  сущ. от глаг. stilləşdirilmək; см. stilizasiya

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • СТИЛИЗАТОР

  м stilizator (stilizasiya ilə məşğul olan adam).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • чужеземность

  ...собир. Отличительные черты, свойства чего-л. чужеземного. Чужеземность цивилизации.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • цивилизатор

  ...м.; обычно ирон. см. тж. цивилизаторский Тот, кто насаждает цивилизацию.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MƏDƏNİYYƏTYAYAN

  I сущ., ирон. цивилизатор (тот, кто насаждает культуру, цивилизацию) II прил. цивилизаторский

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • внеземной

  ...-ое. Находящийся, происходящий вне Земли, на других планетах. В-ые цивилизации.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • инопланетный

  ...-ое. Относящийся к другой планете; внеземной. Инопланетный корабль. И-ые цивилизации.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • СТИЛИЗАЦИЯ

  ж 1. stilizasiya, stilləşdirmə, üslublaşdırma (bir sənət əsərinə müəyyən üslubun (stilin) xüsusiyyətlərini vermə); 2. başqasının əsərinə təqlid.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЗАНГ

  ...пакамахъ ийиз юрта, Хъуртукай зангар аквада. С. С. Бязи тарта. "Цивилизация акунвай лезгидин" тӀиш, чин, гъилер, шалвардинни гуьлуьтрин арадай ак

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • контактёр

  ...м.; разг. По утверждениям сторонников существования внеземных цивилизаций: тот, кто вступил или вступает в контакт с гипотетическими жителями других

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • цивилизованный

  -ая, -ое. см. тж. цивилизованность приобщённый к цивилизации 2); культурный, развитой. Ц-ые страны. Ц-ое общество. Весь цивилизованный мир.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • столбовая дорога

  ...развитии чего-л. Столбовая д. человечества. Столбовая д. прогресса, цивилизации.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MƏDƏNİYYƏT

  ...tərəqqi otundan ona qamı dolusu indiyədək verilməyib (Ə.Haqverdiyev); SİVİLİZASİYA (ən yüksək mədəniyyət).

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • этруски

  ...н.э. северо-запад Аппенинского полуострова, создавшие развитую цивилизацию (древняя Этрурия, современная Тоскана)

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • руссоизм

  ...руссоистский Система общественных взглядов, направленных на развенчание цивилизации и прославление человека, стремящегося к единению, слиянию с приро

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • цивильный

  ...гражданский); разг. гражданский, штатский; отвечающий требованиям цивилизации 2) Цивильный костюм (достаточно модный, приличный). Ц-ые отношения. Раз

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • диспут

  ...заданную) Устраивать, проводить диспут. Прийти на диспут. Диспут о внеземной цивилизации. Диспут о развитии литературы. Школьный диспут.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • варварство

  ...средней из трёх эпох истории человечества, переходной от дикости к цивилизации (по классификации А. Моргана)

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ВИЖЕВАЗ

  ...лепейри зегьемвал алудзавай. Б. Гь. Заз эвера. 2) кьадардиз гзаф. Цивилизация акунвай лезгиди эрекь гадарай юкъуз вижеваз хъванвай. Ф. Б. Цивили

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • ВИЖЕВАЗ

  ...лепейри зегьемвал алудзавай. Б. Гь. Заз эвера. 2) кьадардиз гзаф. Цивилизация акунвай лезгиди эрекь гадарай юкъуз вижеваз хъванвай. Ф. Б. Цивили

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • средневековый

  ...предрассудки. С-ая мораль (также: не соответствующая нормам современной цивилизации, негуманная, грубая, жестокая). С-ые пытки (также: очень жестокие

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • неземной

  ...находящийся вне земли 1) Н-ое тело. Н-ое происхождение вещества. Н-ая цивилизация. 2) а) трад.-поэт. Потусторонний, сверхъестественный, небесный. Н-а

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • шествие

  ...высок. Движение, развитие чего-л. Шествие литературы. Шествие цивилизации.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ЛУГЬУНАРУН

  ...тади къачунвай итимрин гуьгъуьна, килигиз-килигиз, лугьунарзавай. Ф. Б. Цивилизация акунвай лезгидин кьиса. Синонимар: лагь-лугьунар авун, лугьуна

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • MƏDƏNİYYƏT

  ...mədəniyyat общая культура, yüksək mədəniyyt высокая культура 2. цивилизация: 1) уровень общественного развития и материальной культуры, достигнутый т

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ВИНИЗУН

  ...хьанвай итим, кӀанчӀ виниздай хьиз, винизна, кӀвачел къахрагъарна. Ф. Б. Цивилизация акунвай лезгидин кьиса. ЦӀарцӀараз Хибба аквазва. Ада кьве гъ

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • ВИНИЗУН

  ...хьанвай итим, кӀанчӀ виниздай хьиз, винизна, кӀвачел къахрагъарна. Ф. Б. Цивилизация акунвай лезгидин кьиса. ЦӀарцӀараз Хибба аквазва. Ада кьве гъ

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • преисполнить

  ...снабдить в изобилии, наполнить до предела. Преисполнить край плодами цивилизации. Комната преисполнена роскоши. 2) кого-что Целиком наполнить каким-л

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • майя

  ...Индейские племена Центральной Америки, создавшие одну из древних цивилизаций на территории нынешних юго-восточной Мексики, Гондураса и Гватемалы. Кул

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • sivilizasiyasız

  sivilizasiyasız

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • sivilizasiyalararası

  sivilizasiyalararası

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
OBASTAN VİKİ
Sivilizasiya
Sivilizasiya (lat. civilis — mülki, dövlət)– müəyyən sosial genotipə malik olan, sosial stereotip kimi çıxış edən, dünyada sabit yer tutan insanların sosial-tarixi və mədəni ümumiliyi. Sivilizasiya tarixin müəyyən bir mərhələsində bir neçə mədəniyyətin birləşməsini əks etdirir, elm və texnikanın təsiri nəticəsində həyat rifahının yaxşılaşdırılmasını səciyyələndirir. Bu termin ilk dəfə XVI əsrdə meydana gəlmişdir. Lakin ən qədim dövrlərdə də sivilizasiya mövcüd olmuşdur. Şumer, Misir, Roma, Azərbaycan, ərəb və s. son onminillikdə mövcud olmuş sivilizasiyalardan bir neçəsidir. Sivilizasiyalar hər şeydən əvvəl texniki-iqtisadi inkişaf dərəcəsinə görə; iqtisadi və sosial proseslərin sürəti, mənbələri, üzvilik mexanizmi və dərəcəsinə görə; hakim dini və dünyagörüşü xüsusiyyətlərinə və mədəni proseslərdə tutduqları yerə görə fərqlənirlər. Beləliklə, sivilizasiyalar nəzəriyyəsi tarixi prosesin fasiləsizliyinə, insan nəslinin vəhdətinə, ümumbəşəri nailiyyətlərin varisliyi və zənginləşdirilməsi ideyalarına üstünlük verir, onu üzə çıxarır. Tarixdə hələ ən qədim dövrlərdən şərq və qərb sivilizasiya tipləri daha çox diqqət çəkmiş və geniş yer almışdır.
Kolumbaqədərki sivilizasiya
Kolumbdaqədərki sivilizasiya — Şimali və Cənubi Amerika qitələrində mövcud olan və XV əsrdə Avropa kolonistlərinin regiona gəlməsindən əvvəl yoxa çıxan sivilizasiyalar. == Tarixi == Hinduların və eskimosların əcdadlarının 30-20 min il əvvəl Şimal-Şərqi Asiyadan Berinq dənizi və boğazı vasitəsilə Amerikaya köç etdiyi güman edilir. İlk köçkünlərin mədəniyyət səviyyəsi Köhnə dünyanın Son Paleolit ​​və Mezolit mədəniyyətlərinə uyğun gəlirdi. Hinduların hər iki qitədə məskunlaşması və onlar tərəfindən yeni torpaqların mənimsənilməsi minilliklər boyu davam etmişdir. Avropa müstəmləkəçiliyindən əvvəl (XVI əsrdə başlamışdır) Şimali və Cənubi Amerikanın əksər qəbilələri kommunal-qəbilə sisteminin müxtəlif mərhələlərində idi: bəzilərində ana qəbilə (irokezlər, muskoqi, hopi, Amazonkanın bir çox qəbilələri) üstünlük təşkil edirdi. çay hövzəsi və s.), başqaları ata qəbiləsini (Şimali Amerikanın şimal-qərb və cənub-qərbindəki tayfalar, Cənubi Amerikanın bir çox tayfaları) təşkil edirdi. Bəzi xalqlar ümumi cəmiyyətdən sinfi cəmiyyətə keçidin müxtəlif mərhələlərində olmuşlar. Mərkəzi və Cənubi Amerika hinduları (asteklər, mayyalar, inklər) artıq sinfi cəmiyyətlərdə yaşayırdılar. == Ədəbiyyat == Индейцы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т.
Sivilizasiya sərdabəsi
Sivilizasiya sərdabəsi (ing. Crypt of Civilization) – 1937-1940-cı illərdə ABŞ-nin Corciya ştatında yerləşən Oqltorp Universitetində tikilən möhürlü, havakeçirməz otaq. 57 m3 həcmə malik otaqda bir çox artefakt və sənəd saxlanılır və 8113-cü ildə açılması planlaşdırılır. Otağın yaradılma məqsədi hazırkı dövrün mədəniyyətini gələcək dövrlərə çatdırmaqdır. Sivilizasiya sərdabəsi gələcək nəslə mədəniyyəti çatdırmaq üçün edilən ən yaxşı cəhd kimi Ginnesin Rekordlar Kitabına düşmüşdür. == Tarixi == Zaman kapsulası funksiyası daşıyan otağı yaratmaq ideyası universitetin keçmiş rektoru Tornvell Yakobsa məxsusdur. T.Yakobs keçmiş mədəniyyətlərin gələcək nəsillərə çox az məlumat buraxdığından şikayətçi idi. Buna görə də bu cür otağın yaradılmasını çox istəyirdi. Otaq dünyada ilk zaman kapsulu hesab olunur. Yakobs bu işdə ona kömək etməsi üçün ABŞ kinematoqrafı, fotoqrafı və ixtiraçısı Tomas Pitersə müraciət etmişdir.
Çibça (sivilizasiya)
Çibça (isp. Chibcha), Muiska və ya Moska — Cənubi Amerikada XII -XIV əsrlərə aid sivilizasiya. == Tarixi == Aralıq vilayətinin digər məşhur mədəniyyətindən biri Çibça sivilizasiyası (b.e.-nın 1200-1500) idi. Çibçanın iqtisadi əsasını təsərrüfatçılıq təşkil edirdi. Onlar qarğıdalı, kartof, lobya, pomidor, ananas, tütün əkib-becərirdilər. Əti yalnız ovçuluq yolu ilə əldə edirdilər. Təsərrüfatda mübadilə əsas rol oynayan vasitələrdən idi. Onun başlıca əşyası duz, kətan, zümrüd, qızıl idi. Bu qiymətli daşlar Çivore, sumundoki şaxtalarından çıxarılırdı. Bu ərazidə qızıl olmadığından onu uzaq yerlərdən gətirirdilər.
Sivilizasiya muzeyi (Kvebek)
Sivilizasiya muzeyi (fr. Musée de la civilisation à Québec) — Kanadanın Kvebek şəhərində yerləşən muzey. 19 dekabr 1988-ci ildə açılıb. Muzeyin binası Moşe Safdi tərəfindən tərtib edilib. Muzeydə əsasən tarixi və etnoloji eksponatlar üstünlük təşkil edir. Mövcud olduğu ilk 20 il ərzində Sivilizasiya muzeyi 13 milyon nəfər tərəfindən ziyarət edilib.
Maya sivilizasiyası
Mayya — Qızıldərili Mayya xalqı tərəfindən qurulan Xristofor Kolumbdan əvvəlki Amerika sivilizasiyalarından biridir. Mərkəzi Amerika sivilizasiyası olan Mayya sivilizasiyası, min illər ərzində Meksikanın cənub-şərqindən, Honduras, Salvador və Qvatemalaya qədər uzanan Mezoamerika bölgəsində hökm sürmüşdür. Meksikanın cənub-şərqində beş dövlət qurmuş Mayyalar (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco və Yucatn), tarixləri boyu yüzlərlə dialekt istehsal etmişlər və bu dialektlərdən bəziləri günümüzdə hələ də danışılan 21–44 Mayya dilinin əmələ gəlməsini təmin etmişdir. Bu sivilizasiya e.ə.600 vasitələrində yüksəlişə keçmiş, b.e. 3-cü əsrdə qızıl dövrünə (klassik dövr, b.e. 250–900-cü illərində addım atmış, kənd-dövlətlərinin siyasi qarışıqlıqlar nəticəsində dağıldığı b.e.900-cü ilə qədər geniş bir sahədə varlığını davam etdirmiş və İspaniya işğalı ilə də, dağılma prosesinə girmişdir. Mayya sivilizasiyası bir çox baxımdan bitmiş olsada, geniş inancın əksinə, Mayyalar yox olmamışlar, hazırda bu ölkələrdə yaşayır və Mayya dillərindən bəzilərini danışırlar. Köhnə Mayyaların (Mayyaların indiki nəsillərinə nisbətən deyilən termin) astronomiya, riyaziyyat, memarlıq və incəsənət kimi bir çox sahədə inkişaf etmiş bir mədəniyyət səviyyəsindədir. Rabinal Achi, Popol-Vuh, Çilam Balam, Mayya ədəbiyyatı bu mədəniyyətin həyatını təsvir edir. İspaniya işğalı 1697-ci ildə Itza Mayya'nın paytaxtı Tayas və Qvatemaladakı Mayyaların paytaxtı Zacpeten'in alınması ilə sona çatdı və son Mayya dövləti 1901-ci ildə paytaxtı Meksika işğalı ilə yox oldu.
Mayya sivilizasiyası
Mayya — Qızıldərili Mayya xalqı tərəfindən qurulan Xristofor Kolumbdan əvvəlki Amerika sivilizasiyalarından biridir. Mərkəzi Amerika sivilizasiyası olan Mayya sivilizasiyası, min illər ərzində Meksikanın cənub-şərqindən, Honduras, Salvador və Qvatemalaya qədər uzanan Mezoamerika bölgəsində hökm sürmüşdür. Meksikanın cənub-şərqində beş dövlət qurmuş Mayyalar (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco və Yucatn), tarixləri boyu yüzlərlə dialekt istehsal etmişlər və bu dialektlərdən bəziləri günümüzdə hələ də danışılan 21–44 Mayya dilinin əmələ gəlməsini təmin etmişdir. Bu sivilizasiya e.ə.600 vasitələrində yüksəlişə keçmiş, b.e. 3-cü əsrdə qızıl dövrünə (klassik dövr, b.e. 250–900-cü illərində addım atmış, kənd-dövlətlərinin siyasi qarışıqlıqlar nəticəsində dağıldığı b.e.900-cü ilə qədər geniş bir sahədə varlığını davam etdirmiş və İspaniya işğalı ilə də, dağılma prosesinə girmişdir. Mayya sivilizasiyası bir çox baxımdan bitmiş olsada, geniş inancın əksinə, Mayyalar yox olmamışlar, hazırda bu ölkələrdə yaşayır və Mayya dillərindən bəzilərini danışırlar. Köhnə Mayyaların (Mayyaların indiki nəsillərinə nisbətən deyilən termin) astronomiya, riyaziyyat, memarlıq və incəsənət kimi bir çox sahədə inkişaf etmiş bir mədəniyyət səviyyəsindədir. Rabinal Achi, Popol-Vuh, Çilam Balam, Mayya ədəbiyyatı bu mədəniyyətin həyatını təsvir edir. İspaniya işğalı 1697-ci ildə Itza Mayya'nın paytaxtı Tayas və Qvatemaladakı Mayyaların paytaxtı Zacpeten'in alınması ilə sona çatdı və son Mayya dövləti 1901-ci ildə paytaxtı Meksika işğalı ilə yox oldu.
Mikena sivilizasiyası
Mikena sivilizasiyası və ya Mikena mədəniyyəti — e.ə. II minillikdə Peloponnesdə inkişaf etmiş sivilizasiya. Təxminən e.ə. 2200-cü ildə yunan dilinin erkən formasında danışan hind-avropa xalqları yunan yarımadasını işğal etdi və e.ə. 1600-cü ildən etibarən öz kiçik şəhərlərini qurmağa başladılar. Minoylular ticarət əlaqələri sayəsində onların mədəni inkişafına təsir etdilər. Yunan və Minoy elementlərinin birləşməsi nəticəsində Mikena sivilizasiyası yarandı. Mikena e.ə. 1600 və 1200-cü illər arasında Yunanıstanın əsas şəhəri idi. Mikena təxminən e.ə.
Minoy sivilizasiyası
Minoy sivilizasiyası — Krit adasında qədim sivilizasiya. Minoy mədəniyyətinin çiçəklənməsi e.ə. XVI əsr və XV əsrin birinci yarısına təsadüf edir. Krit mədəniyyətinin (yaxud da Minoy mədəniyyətinin) yaranması Kritin əfsanəvi hökmdarı Minosun adı ilə bağlıdır və e.ə. III-I minilliklərə təsadüf edir. == Arxeoloji qazıntılar == İngilis arxeoloq Artur Evans 1899-cu ildə “Minos”u axtarmağa başladı. Evans yunan adası Kritdə qazıntı işlərinə başladı, əfsanəyə görə Minos adlı hökmdarın idarə etdiyi qüdrətli imperiyanın paytaxtı Knos Krit adasında yerləşirdi. Evans tezliklə Henrix Şlimanın (Mikena mədəniyyətini aşkarlayan arxeoloq) tapdığı qalıqlardan daha zəngin və daha gözəl xarabalıqlar aşkarladı. Evansın apardığı qazıntı işlərinin Şlimandan sonra həyata keçirlməsinə baxmayaraq, onun Knosda aşkarladığı sivilizasiya Şlimanın aşkarladığı yunan sivilizasiyasından daha qədim idi. Bu nailiyyəti Evansa cəngavərlik titulu qazandırdı.
Türk sivilizasiyası
Türk sivilizasiyası – Avrasiyada yaranan ən qədim sivilizasiyalardan biri olub eramızdan əvvəl Avrasiyanın geniş çöllərində formalaşmışdır. Onlar köçəri, yarımköçəri və qismən də oturaq həyat tərzi sürmüşlər. Bütövlükdə XIX əsrdən miras qalmış konsepsiyaya görə yalnız oturaq xalqlar mütərəqqi sivilizasiya yaratmışlar. Türklər kimi köçəri xalqların yaşadıqları ərazilərdə durğunluq hökm sürmüşdür. Bu konsepsiyanın ən pis tərəfi onun mübahisəsiz elmi nəticə kimi təqdim olunması idi. XX əsrdə bu konsepsiya öz aktuallığını itirdi. Hazırda türk xalqları əlverişli-coğrafi mövqeyə malik olan Ön Asiya, Mərkəzi Asiya, Qafqaz regionları, Kiçik Asiya yarımadası, Sayan-Altay dağlarının şimal-qərb bölgəsi, Talas vadisi, Ordos vilayəti, Orxon-Yenisey ətrafı ərazilər, Urmiya gölü hövzəsi, Qara dəniz sahili ərazilərində məskunlaşmışlar. Türklərin "Böyük çöl"də məskunlaşması onların həyat tərzinə güclü təsir etmişdir. Müvəqqəti köçlər zamanı onlar rahat açılıb-yığılan alaçıq (çadır) və yurtalardan istifadə edir, əsasən, heyvandarlıqla məşğul olmuşlar. Türklərin yerdəyişməsi tarixi mənbələrdə “Xalqların böyük köçü” adlanır.
Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar arası Əməkdaşlıq Mərkəzi
Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar arası Əməkdaşlıq Mərkəzi (rus. Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, ing. Baku International Centre for Interfaith and Inter-Civilizational Cooperation) ― dinlərarası dialoq platforması. BDSƏM-n yaradılma təşəbbüsü "İslam həmrəyliyi ili" çərçivəsində 21 dekabr 2017-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş "2017 — İslam həmrəyliyi ili: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq" Beynəlxalq Konfransında irəli sürülmüş və bu təklif tədbir iştirakçıları tərəfindən yekdilliklə qəbul edilmişdir. == Tarixi == Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2017-ci il Azərbaycan Respublikasında "İslam Həmrəyliyi İli" elan edilmişdir. Sərəncama əsaslanaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) qəbul etdiyi fəaliyyət planında il ərzində İslam həmrəyliyi, İslam ilə digər dinlər arasında dialoq, əməkdaşlıq və həmrəylik istiqamətlərində ölkə daxilində və xaricdə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 21 dekabr 2017-ci il tarixində Bakı şəhərində yekunlaşdırıcı tədbir — "2017 — İslam həmrəyliyi ili: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq" Beynəlxalq Konfransı keçirilmişdir. Konfransda "Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar arası Əməkdaşlıq Mərkəzi"nin yaradılması təşəbbüsü irəli sürülmüş və yekdilliklə qəbul edilmişdir. Nəticədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nəzdində daimi əsaslarda fəaliyyət göstərən dinlərarası əməkdaşlıq mərkəzi — BDSƏM (ing. BCIC) təsis olunmuşdur.
Klassik Mayya sivilizasiyasının süqutu
Klassik Mayya sivilizasiyasının süqutu – inkişaf etmiş Klassik Mayya sivilizasiyasının VIII-IX əsrlərdə naməlum səbəblərdən süqut etməsi. Mayya xarabalıqlarına oyulmuş rəqəmlər Mayya mədəniyyətinin nə vaxt başa çatdığını göstərir. Kopanda qeyd edilən son tarix 820-ci ilə aiddir və digər Mayya şəhərləri də bunun ardınca tək-tək məhv olmuşdur: Naranxo 849-cu ildə, Karakol 859-cu ildə və Tikal 879-cu ildə. Süqut Xristofer Kolumbun Amerikaya gəlməsindən 600 il öncə baş verdiyindən və hansısa başqa xalqın onları məhv etməsi barədə izin olmaması Mayya mədəniyyətinin süqut etməsinin səbəbləri haqqında bir çox nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. == Səbəblər == Bir nəzəriyyəyə görə Mayya mədəniyyəti ekoloji problemlərə görə məhv olmuşdur. Məsələn, mayyalıların yerlərini genişləndirmək üçün meşələri məhv etdiyi irəli sürüldü. Bəzi alimlər zəlzələ, qasırğa, quraqlıq kimi təbii fəlakətlərin baş verdiyini irəli sürdülər. Hansısa xəstəliyin də mayyalılar arasında yayıldığı nəzəriyyələrdən biridir. 1995-ci ildə orta Yukatanda Çikankanub gölünün dibində 800-1000-ci illərə aid dövrdən qalan çpküntülərin tərkibində xeyli kalsium sulfat tapmışdırlar. Kalsium sulfat ancaq göldə çox az su varsa, xüsusilə quraqlıq zamanı dibə çökür.
Sivilizasiyaların toqquşması
“Sivilizasiyaların toqquşması” Samuel Hantinqton tərəfindən hazırlanmış olan bir tezisdir ki, bu tezisə görə Soyuq müharibədən sonrakı dövrə müvafiq olaraq, yəni 1990-cı illərdən etibarən beynəlxalq ittifaqlarda və ya münaqişələrdə müəyyənedici amil siyasi və ya iqtisadi ideologiyalar deyil, sivilizasiyalardır və bu tendensiya XXI əsrdə də davam edəcəkdir. Hantinqton bu tezisə ilk dəfə 1993-cü ildə “Foreign Affairs” jurnalında dərc olunmuş məqaləsində toxunmuş, daha sonra bu tədqiqat işini genişləndirərək 1996-cı ildə kitab halında nəşr etdirmişdir. == Sivilizasiyalar == Qərb sivilizasiyasının mərkəzi Qərbi Avropa (Avropa İttifaqı) və Şimali Amerikadadır, lakin Avstraliya və Yeni Zelandiya kimi avropalıların məskunlaşdığı ölkələrdə də mövcuddur. Hantinqtona görə Sakit Okean adaları, Şərqi Timor, Surinam, Fransız Qvianası və şimali və mərkəzi Filippin də bu mədəniyyətin təsiri altındadır. Pravoslav ölkələri Ermənistan, Belarusiya, Bolqarıstan, Kipr, Gürcüstan, Yunanıstan, Moldova, Monteneqro, Makedoniya, Rumıniya, Rusiya, Serbiya və Ukraynadır. Latın Amerikası Qərb sivilizasiyası ilə yerli mədəniyyətlərin qarışığıdır. Argentina kimi bəzi Cənubi Amerika ölkələri bəziləri tərəfindən qərb sivilizasiyasının bir hissəsi kimi göstərilmişdir. İslam sivilizasiyası Mərkəzi Asiya, Şimali Afrika, Cənub-Qərbi Asiya, Əfqanıstan, Albaniya, Azərbaycan, Banqladeş, İndoneziya, Malayziya, Maldiv adaları, Pakistan, Somali, Mindanao, Türkiyə və Hindistanın bir hissəsində geniş yayılmışdır. Hindistan sivilizasiyası, Hindistan, Nepal və Hindistan diasporunun mövcud olduğu regionlarda yayılmışdır. Çin sivilizasiyası Çin, Koreya, Sinqapur, Tayvan və Vyetnamda mövcuddur.
Şərqi Dilləri və Sivilizasiyaları üzrə Milli İnstitut
Şərqi Dilləri və Sivilizasiyaları üzrə Milli İnstitut (fr. Institut national des langues et civilisations orientales) və ya qısaca INALCO — Fransanın Paris şəhərində yerləşən institut. Fransa Dövlət Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri İnstitutunda Mərkəzi və Şərqi Avropa, Asiya, Sakit okean hövzəsi, Afrika və Amerikanın aborigen xalqlarının dilləri, həmin ərazilərdəki ölkələrin coğrafiyası, tarixi, siyasi, iqtisadi və ictimai həyatı tədris olunur. 1669-cu ildə, Fransa kralı XIV Lüdoviqin hakimiyyəti dövründə əsası qoyulmuş Gənclər Dil Məktəbi XX əsrdə institut statusu almışdır. İkinci dünya müharibəsindən sonra institutda tədris olunan dillərin sayı 50-yə çatmışdı. 1971-ci ildən indiki adla adlanan institut 3-cü Paris Universitetinin nəzdində idi. 1985-ci ildən isə müstəqildir. Hazırda institutda 11 mindən çox tələbə təhsil alır, burada Asiya, Afrika, Şərqi Avropa və Amerikanın yerli xalqlarına məxsus 96 dil və mədəniyyət tədris edilir. Tədris olunan fənlərin sayı isə 1500-ə çatır. Azərbaycan dili institutun Avrasiya departamentinə daxildir.
Sivilizasiyanın beşiyi
Sivilizasiyanın beşiyi — bu və ya digər sivilizasiyanın başqa ərazilərdəki digər sivilizasiyalardan asılı olmayaraq yarandığı məkan və mədəniyyətdir. Şəhər tipli yaşayış məskənlərinin formalaşması cəmiyyətin “sivil” kimi səciyyələndirilə bilən ilkin xüsusiyyətidir. Sivilizasiyanın digər xüsusiyyətlərinə oturaq və ya qeyri-köçəri əhali, monumental memarlıq, sosial təbəqələrin və bərabərsizliyin mövcudluğu, ünsiyyət üçün yazı sisteminin yaradılması daxildir. Daha sadə cəmiyyətlərdən sivilizasiyanın mürəkkəb cəmiyyətinə keçid tədricən baş verir. Alimlər ümumilikdə sivilizasiyanın altı beşiyinin olduğunu qəbul edirlər. Belə ki, Mesopotamiya, Qədim Misir, Qədim Hindistan və Qədim Çinin Köhnə dünyada ən erkən sivilizasiyalar olduğu hesab edilir. Yeni dünyada isə sivilizasiyanın beşiyi sahilyanı Perunun Karal-Supe sivilizasiyası və Meksikanın Olmek sivilizasiyasıdır. Sivilizasiyanın bütün beşikləri yaşayış vasitələri baxımından kənd təsərrüfatından asılı olmuşdur (ehtimal ki, əvvəlcə dəniz ehtiyatlarından asılı ola bilən Karal-Supe istisnadır). Onların hamısı mərkəzləşdirilmiş hökuməti, siyasi liderləri, kahinləri və sivilizasiyanın şəhər mərkəzlərinin ictimai məsələlərini dəstəkləmək üçün kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edən fermerlərin (kəndlilərin) fəaliyyətindən asılı olmuşdur. Nisbətən az formal olaraq, "sivilizasiyanın beşiyi" termini Yunanıstan və ya Roma kimi digər tarixi qədim sivilizasiyalara istinad etmək üçün də istifadə olunur.