UKRAYNALI

is. Ukraynanın əsas əhalisini təşkil edən Şərqi Slavyan xalqı və bu xalqa mənsub adam.
UKRAYNACA
UQOR

Значение слова в других словарях