ULAMAQ

f.
1. Ulama səsi çıxarmaq. İt ulayır. Bayquş ulayır.
– Dərələrdə ulardı çaqqallar; Zənn edərdin ki, bir çocuq ağlar. A.Səhhət.

// Ulama səsinə bənzər səs çıxarmaq; vıyıldamaq, uvuldamaq.
Ancaq quduz xəzri dəqiqə-dəqiqə ara verib, damlar başında ulayırdı. S.M.Qənizadə.
Kəsməyib xəzri hələ, ac canavartək ulayır. S.Rüstəm.

2. dan. Səslə ağlamaq, zarıldamaq. Nə ulayırsan, bəsdir! Bu uşaq nə üçün səhərdən belə ulayır?

Синонимы

  • ULAMAQ ağlamaq
  • ULAMAQ hürmək
  • ULAMAQ vıyıldamaq — küyüldəmək

Этимология

  • ULAMAQ1 İki yozumu ola bilər: 1. Qurdun ulaması və itin hürməsi eyni sözdən əmələ gəlib: r-l əvəzlənməsi təbii haldır
ULAMA
ULAN

Значение слова в других словарях