ULAMA


1.Ulamaq”dan f.is.
2. İt, qurd və bəzi başqa heyvanların, habelə bayquşun çıxardığı sürəkli inilti səsi. Çaqqal ulaması. Uzaqdan canavarın ulaması eşidilir.
– Oradan-buradan gecəquşlarının iniltiyəbənzər ulamaları eşidilirdi. M.Rzaquluzadə.

Синонимы

  • ULAMA vıyıldama — küyüldəmə
  • ULAMA hürmə
  • ULAMA ağlama

Этимология

  • ULAMA Arabanın dal və qabaq oxlarını birləşdirən ağaca el arasında ulama deyirlər. Bu, il feili əsasında yaranıb, ilmək, ilgək, ilmə, ilişmək sözlərinin kök
ULAQÇI
ULAMAQ

Значение слова в других словарях