ULCEROUS

adj yara / xora basmış; ~ skin yara basmış dəri

ULCERATION
ULTERIOR