ULTRA-RICH

adj həddən artıq dövlətli

ULTRA-FASHIONABLE
ULTRA-SHORT