ULTRABƏNÖVŞƏYİ

ultrabənövşəyi şüalar fiz. – gözlə görünməyən elektromaqnit şüaları.
Ultrabənövşəyi şüalar gözlə görünməyən qısadalğalı şüalardır. R.Hüseynov.

ULTRA...
ULTRAQISA

Значение слова в других словарях