UNABLE

adj qabiliyyətsiz. bacarıqsız; iqtidarsız, aciz; to be ~ qabiliyyətsiz / bacarıqsız / aciz olmaq, bacarmamaq; She is unable to walk O yeriyə bilmir; I’d like to help you, but I’m unable to Mən sənə / sizə kömək etmək istərdim, lakin bacarmıram; I’m unable to comment this question Mən bu məsələni izah etməkdə acizəm

UNABBREVIATED
UNABOLISHED