UNABOLISHED

adj ləğv edilməmiş, qüvvədə qalan

UNABLE
UNABRIDGED