UNABRIDGED

adj tam, qısaldılmamış (ədəbi əsər və s. haq.), an ~ edition tam / qısaldılmamış nəşr

UNABOLISHED
UNABROGATED