UNACCREDITED

adj 1. vəkil edilməmiş; ixtiyar / vəkalət verilməmiş; 2. qeyri-rəsmi; information from an ~ source qeyri-rəsmi mənbədən alınmış məlumat

UNACCOUNTABLE
UNACCUSED