UNACCOUNTABLE

adj 1. başa düşülməyən, anlaşılmayan, dərkedilməz; an ~ person anlaşılmaz / qəribə adam; ~ reasons anlaşılmayan / başa düşülməyən səbəblər; 2. məsuliyyətsiz

UNACCOMPANIED
UNACCREDITED