UNİSON

муз.
I
сущ. унисон (одновременное звучание двух или нескольких звуков одной высоты или одинаковых звуков в разных октавах)
II
прил. унисонный:
1. одновременно звучащий. Unison oxuma унисонное пение
2. построенный на одновременном звучании одинаковых звуков. Unison notlar унисонные ноты
UNİFORMA
UNİTAR
OBASTAN VİKİ
Unison
Unison (ital. unisono; lat. unus – bir, sonus – səs) – birsəslilik; iki və ya üç səsin eyni vaxtda bir ucalıqda səslənməsi; xalis prima intervalının səslənməsi; bir neçə ifaçının birlikdə eyni musiqini ifa etməsi.

Digər lüğətlərdə