UNİSÓN

is. [ ital. ]
1. mus. Ahəng uyğunluğu.
2. fiz. İki titrəyiş mənbəyində tənliklər bərabərliyi.
3. məc. Fikir dəstəkliyi, fikir birliyi; yekdillik.
UNİON
UNİTÁR

Digər lüğətlərdə