UPWARDS

adv 1. yuxarı, üzüyuxarı; to look ~ yuxarı baxmaq; to move ~ yuxarı / üzüyuxarı hərəkət etmək; to follow the river ~ çay boyunca yuxarı getmək; 2. daha böyük / artıq; children of six years old and ~ altıyaşlı və daha böyük uşaqlar;

◊ ~ of 1) çox, artıq; They found upwards of forty specimens Onlar qırxdan çox / artıq nümunə tapdılar; 2) təxminən; ~ of a thousand words təxminən min söz

UPWARD
URAL-ALTAIC