URBANİZÁSİYA

[ lat. urbanus] Ölkənin və ya rayonun həyatında şəhərlərin əhəmiyyətinin artması, sosial-iqtisadi inkişafla əlaqədar şəhər əhalisinin çoxalması prosesi.

Этимология

  • URBANİZASİYA lat. urbanus – şəhərli
URÁN
URBANİZM

Значение слова в других словарях