USEFUL

adj faydalı, yararlı; a ~ dictionary / advice faydalı lüğət / məsləhət

USED
USEFULNESS