USURPATION

n qəsb etmə, qanunsuz olaraq ələ keçirmə (hakimiyyəti və s.)

USURP
USURPER

Значение слова в других словарях