UYĞUNLAŞMA

приспособление
UYĞUNLAŞDIRMAQ
UYĞUNLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə