VÜKƏLA

\[ər. “vəkil” söz. cəmi\] куьгьн. гз. векилар.
VÜCUDNAMƏ
VÜQAR

Digər lüğətlərdə