VACILLATINGLY

adv tərəddüdlə; qətiyyətsizliklə

VACILLATING
VACILLATION