VAGRANT

vagrant1

n 1. səfil, avara, sərgərdan; a shelter for ~s səfillər / avaralar üçün daldalanacaq; 2. səyyah, yolçu, sərsəri, dərbədər

vagrant2

adj 1. gəzərgi, gəzən; köçəri; ~ musicians gəzərgi musiqiçilər; ~ tribes köçəri qəbilələr; ~ life köçəri həyat; 2. sahibsiz, baxımsız, yurdsuz, kimsəsiz; ~ boys sahibsiz / kimsəsiz / yurdsuz oğlanlar

VAGRANCY
VAGUE