VASKÇI

Qərb dialektlərində ayaqqabını rəngləyənə (yağlayana) “vaskçı” deyirlər, rusca vaksa sözünün təhrifi ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VASİM
VASVASI