VAYBER

ing. Viber < vibe – energetika, hiss

VATTA
VAYFAY

Digər lüğətlərdə