Hesablama tarixi

Hesablamanın tarixi hesablama texnikasının və müasir hesablama texnologiyasının tarixindən daha əvvələ dayanaraq, cədvəllərin köməyi olmadan qələm, kağız və ya təbaşir kimi metodların tarixini əhatə edir.

Konkret qurğular[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rəqəmsal hesablama rəqəmlərin təsviri ilə sıx bağlıdır.[1] Lakin ədəd kimi abstraksiyalar yaranmazdan çox əvvəl sivilizasiyanın məqsədlərinə xidmət edən riyazi anlayışlar mövcud idi. Bu anlayışlar konkret praktikalarda gizlidir, məsələn:

 • Birə-bir yazışma,[2] neçə maddənin sayılması qaydası, məsələn, sayğac çubuğunda, nəticədə ədədlərə mücərrəd.
 • Standartla müqayisə,[3] ölçmədə təkrarlanma qabiliyyətini qəbul etmək üçün bir üsul, məsələn, sikkələrin sayı.
 • 3–4–5 düzbucaqlı üçbucağı, məsələn, 12 bərabər aralıqlı düyünlü iplərdən istifadə edərək düzgün bucağı təmin etmək üçün bir cihaz idi.[4]

Rəqəmlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Nəhayət, rəqəm anlayışı konkret və sayma üçün kifayət qədər tanış oldu, bəzən başqalarına ardıcıllığı öyrətmək üçün mahnı-mahnı mnemonikası ilə. Piraha dili istisna olmaqla, bütün məlum insan dillərində ən azı "bir" və "iki" sözləri var və hətta qaraquş kimi bəzi heyvanlar təəccüblü sayda elementləri ayırd edə bilirlər.[5]

Say sistemində və riyazi qeydlərdəki irəliləyişlər nəticədə toplama, çıxma, vurma, bölmə, kvadrat, kvadrat kök və s. kimi riyazi əməliyyatların kəşfinə gətirib çıxardı. Nəhayət, əməliyyatlar rəsmiləşdirildi və əməliyyatlar haqqında anlayışlar rəsmi şəkildə ifadə oluna və hətta sübuta yetiriləcək qədər yaxşı başa düşüldü. Məsələn, Evklidin iki ədədin ən böyük ortaq bölənini tapmaq üçün alqoritminə baxın.

Yüksək orta əsrlərdə mövqeli hindu-ərəb say sistemi Avropaya çatdı və bu, nömrələrin sistematik hesablanmasına imkan verdi. Bu dövrdə hesablamanın kağız üzərində təsviri faktiki olaraq riyazi ifadələrin hesablanmasına, kvadrat kök və ümumi loqarifm (vurma və bölmədə istifadə üçün) və triqonometrik funksiyalar kimi riyazi funksiyaların cədvəlini tərtib etməyə imkan verirdi. İsaak Nyutonun tədqiqatı zamanı kağız və ya parşömen mühüm hesablama resursu idi və hətta bizim dövrümüzdə də Enriko Fermi kimi tədqiqatçılar tənliyə olan maraqlarını təmin etmək üçün təsadüfi kağız qırıntılarını hesablama ilə əhatə edirdilər.[6] Hətta proqramlaşdırıla bilən kalkulyatorlar dövründə də Riçard Feynman sadəcə cavabı öyrənmək üçün kalkulyatorların yaddaşını aşmış istənilən addımları tərəddüd etmədən əl ilə hesablayırdı; 1976-cı ilə qədər Feynman 49 proqram addımı tutumlu HP-25 kalkulyatoru almışdı; diferensial tənliyin həlli üçün 49 addımdan çox tələb olunarsa, o, hesablamanı sadəcə əl ilə davam etdirə bilərdi.[7]

İlkin hesablama[redaktə | mənbəni redaktə et]

Riyazi ifadələrin yalnız mücərrəd olması lazım deyil; ifadə faktiki rəqəmlərlə təsvir edilə biləndə, nömrələr ötürülə bilər və bir icma yarana bilər. Bu, riyaziyyat və elmin əlaməti olan təkrarlana bilən, yoxlanıla bilən ifadələrə imkan verir. Bu cür ifadələr, aşağıda göstərildiyi kimi, minlərlə ildir və bir çox sivilizasiyalar arasında mövcud olmuşdur:

Hesablamada istifadə üçün məlum olan ən qədim alət Şumer abakıdır və onun Babildə icad edildiyi güman edilirdi.  2700–2300-cü illər. Onun orijinal istifadə tərzi qumda çınqıllarla çəkilmiş xətlərdən ibarət idi. Daha müasir dizaynda olan Abaci, bu gün də hesablama aləti kimi istifadə olunur. Bu, Arximeddən 2000 il əvvəl məlum olan ilk kalkulyator və bu günə qədər məlum olan ən təkmil hesablama sistemi idi.

Eramızdan əvvəl 1050–771-ci illərdə cənuba istiqamətlənmiş araba qədim Çində kəşf edilmişdir. Bu, sonradan analoq kompüterlərdə istifadə edilən diferensial ötürücüdən istifadə edən ilk məlum dişli mexanizm idi. Çinlilər eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Çin abakusu kimi tanınan daha mükəmməl bir abak kəşf etdilər.[8]

Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə qədim Hindistanda qrammatik Panini sanskrit dilinin qrammatikasını 3959-cu ildə Ashtadhyayi kimi tanınan və yüksək sistemləşdirilmiş və texniki qaydada tərtib etmişdir. Panini metarullardan, çevrilmələrdən və rekursiyalardan istifadə etmişdir.[9]

Eramızdan əvvəl III əsrdə Arximed tarazlığın mexaniki prinsipindən (bax: Arximed Palimpsest § Mexaniki Teoremlər metodu) kainatdakı qum dənələrinin sayı (Qum hesablayıcısı) kimi riyazi problemləri hesablamaq üçün istifadə etdi.

Antikitera mexanizminin məlum olan ən erkən mexaniki analoq kompüter olduğuna inanılır.[10] Astronomik mövqeləri hesablamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 1901-ci ildə Yunanıstanın Antikitera adası yaxınlığında, KitheraKrit arasında olan Antikitera qəzasında aşkar edilmişdir və eramızdan əvvəl 100-cü ilə aid edilmişdir.

Mexanik analoq kompüter cihazları min il sonra orta əsr İslam dünyasında yenidən peyda oldu və müsəlman astronomları (Əbu Reyhan əl-Biruninin mexaniki dişli astrolabası[11] və Cabir ibn Əflahın torketi[12]) tərəfindən hazırlanmışdır. Simon Sinqhə görə müsəlman riyaziyyatçıları kriptoqrafiyada da mühüm irəliləyişlərə nail olmuşlar, məsələn Alkindus tərəfindən kriptoanaliz və tezlik analizinin inkişafı.[13][14] Banu Musa qardaşların avtomatik fleyta çalan,[15] İsmayıl əl-Cəzarinin insanabənzər robotlarıqala saatı kimi proqramlaşdırıla bilən maşınlar da müsəlman mühəndislər tərəfindən kəşf edilmişdir.[16]

Orta əsrlərdə bir sıra avropalı filosoflar analoq kompüter cihazları istehsal etməyə cəhd etdilər. Ərəblərin və sxolastikanın təsiri ilə mayorka filosofu Ramon Llull (1232–1315) həyatının böyük hissəsini sadə və danılmaz fəlsəfi həqiqətləri birləşdirərək bütün mümkün bilikləri yarada bilən bir neçə məntiqi maşının müəyyən edilməsinə və layihələndirilməsinə həsr etmişdir. Bu maşınlar əslində heç vaxt tikilməmişdir, çünki onlar sistematik şəkildə yeni biliklər yaratmaq üçün daha çox düşüncə təcrübəsi idi; sadə məntiqi əməliyyatlar edə bilsələr də, nəticələrin təfsiri üçün yenə də insana ehtiyacları var idi. Üstəlik, hər bir maşın yalnız çox konkret məqsədlərə xidmət edən çox yönlü bir arxitekturaya malik deyildi. Buna baxmayaraq, Llullun işi öz ideyalarını daha da inkişaf etdirən və onlardan istifadə edərək bir neçə hesablama aləti quran Qotfrid Leybnisə (18-ci əsrin əvvəlləri) güclü təsir göstərdi.

Həqiqətən də, Con Naper 17-ci əsrin əvvəllərində hesablama məqsədləri üçün loqarifmləri kəşf edəndə, hesablama alətlərinin hazırlanmasında ixtiraçılar və alimlər tərəfindən xeyli irəliləyişlər oldu. Formal hesablamanın bu erkən dövrünün zirvəsini həm Çarlz Bebbic tərəfindən olan mühərrik və onun varisi analitik mühərrik fərqində görmək olar. Bebbic heç vaxt hər iki mühərrikin tikintisini tamamlamadı, lakin 2002-ci ildə Doron Swade və London Elm Muzeyindəki bir qrup digər mühəndis Bebbic-in fərqli mühərrikini yalnız 1840-cı illərdə mövcud olan materiallardan istifadə edərək tamamladı.[17] Bebbicin təfərrüatlı dizaynına əməl etməklə onlar işlək bir mühərrik qura bildilər, bu da tarixçilərə müəyyən inamla deməyə imkan verdi ki, əgər Bebbic öz fərqli mühərrikini tamamlaya bilsəydi, bu işləyəcəkdi.[18] Əlavə olaraq təkmilləşdirilmiş analitik mühərrik onun və digərlərinin əvvəlki işlərindən olan konsepsiyaları birləşdirərək, dizayn edildiyi kimi qurulsaydı, müasir elektron kompüterin bir çox xüsusiyyətlərinə, məsələn, daxili "cızılma yaddaşına" ekvivalentinə malik olacaq bir cihaz yaratdı. RAM, zəng, qrafik plotter və sadə printer daxil olmaqla çoxsaylı çıxış formaları və dəyişdirilə və oxuya bilən perfokartların proqramlaşdırıla bilən giriş-çıxış "sərt" yaddaşı. Bebbic-in cihazlarının özündən əvvəl yaradılanlardan daha böyük irəliləyiş, cihazın hər bir komponentinin müasir elektron kompüterin komponentləri kimi maşının qalan hissəsindən müstəqil olması idi. Bu düşüncədə əsaslı dəyişiklik idi; əvvəlki hesablama cihazları yalnız bir məqsədə xidmət edirdi, lakin yeni problemi həll etmək üçün ən yaxşı halda sökülməli və yenidən konfiqurasiya edilməli idi. Babbage-nin cihazları yeni məlumatların daxil edilməsi ilə yeni problemləri həll etmək üçün yenidən proqramlaşdırıla bilər və eyni təlimatlar seriyası çərçivəsində əvvəlki hesablamalar əsasında hərəkət edə bilər. Ada Lavleys, Bernulli ədədlərini hesablamaq üçün analitik mühərrik üçün proqram yaradaraq, bu konsepsiyanı bir addım irəli apardı, rekursiv alqoritm tələb edən mürəkkəb hesablama. Bu, həqiqi kompüter proqramının ilk nümunəsi hesab olunur, proqram işə salınana qədər tam olaraq bilinməyən məlumatlar əsasında hərəkət edən bir sıra təlimatlar.

Bebbicin ardınca, əvvəlki işindən xəbərsiz olsa da, Persi Ludqeyt [19][20] 1909-cu ildə tarixdə mexaniki analitik mühərriklər üçün yalnız iki dizayndan 2-cisini nəşr etdi.[21] Digər iki ixtiraçı Leonardo Torres Kevedo [22] və Vannevar Bush -da [23] Bebbicin işinə əsaslanaraq sonrakı tədqiqatlar apardılar. Torres "Avtomatika haqqında esse" də (1914) elektromexaniki hesablama maşınının dizaynını təqdim etdi və Üzən nöqtəli arifmetika ideyasını təqdim etdi.[24][25] 1920-ci ildə arifmometrin ixtirasının 100-cü ildönümünü qeyd etmək üçün Torres Parisdə Elektromexaniki Arifmometri — uzaqdan yazıcıya qoşulmuş arifmetik vahidi təqdim etdi, onun üzərində əmrlər yazıla bilər və nəticələr avtomatik olaraq çap edilə bilər.[26][27] Buşun "Instrumental Analysis" (1936) adlı məqaləsində Babbagenin dizaynını həyata keçirmək üçün mövcud IBM perfokart maşınlarından istifadə müzakirə edilir. Elə həmin il o, elektron rəqəmsal kompüterin qurulması problemlərini araşdırmaq üçün Sürətli Arifmetik Maşın layihəsinə başladı.

Analoq hesablamanın bir neçə nümunəsi son dövrlərə qədər sağ qalmışdır. Planimetr analoq kəmiyyət kimi məsafədən istifadə edərək inteqralları yerinə yetirən bir cihazdır. 1980-ci illərə qədər HVAC sistemləri həm analoq kəmiyyət, həm də nəzarət elementi kimi havadan istifadə edirdi. Müasir rəqəmsal kompüterlərdən fərqli olaraq, analoq kompüterlər çox çevik deyil və onları bir problem üzərində işləməkdən digərinə keçirmək üçün əl ilə yenidən konfiqurasiya edilməlidir (yəni, yenidən proqramlaşdırılmalıdır). Analoq kompüterlərin ilkin rəqəmsal kompüterlərə nisbətən üstünlüyü var idi ki, onlar davranış analoqlarından istifadə edərək mürəkkəb problemləri həll etmək üçün istifadə edilə bilərdi, halbuki rəqəmsal kompüterlərdə ən erkən cəhdlər olduqca məhdud idi.

Smith diaqramı (ötürmə xətti boyunca əks əmsalın və empedansın təyini üçün qrafiki alət)

Bu dövrdə kompüterlər nadir olduğundan, həllər tez-tez nomoqramlar kimi kağız formalarda kodlaşdırılırdı, bu da daha sonra istilik sistemində təzyiq və temperaturun paylanması kimi bu problemlərə analoq həllər yarada bilərdi.[28]

Rəqəmsal elektron kompüterlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

"Beyin" [kompüter] bir gün bizim səviyyəmizə düşə bilər, gəlir vergisi və mühasibat hesablamalarımıza kömək edə bilər. Amma bu, fərziyyədir və hələlik ondan əsər-əlamət yoxdur. —    İngilis qəzeti The Star 1949-cu ilin iyununda fərdi kompüterlər dövründən çox əvvəl EDVAC kompüteri haqqında xəbər məqaləsində.[29]

İlkin hesablama cihazlarının heç biri həqiqətən müasir mənada kompüter deyildi və ilk müasir kompüterlər dizayn edilməzdən əvvəl riyaziyyatnəzəriyyədə əhəmiyyətli irəliləyişlər tələb olundu.

Çarlz Sanders Pirs 1886-cı ildə yazdığı məktubda elektrik keçid dövrələri ilə məntiqi əməliyyatların necə həyata keçirilə biləcəyini təsvir etdi.[30] 1880–81-ci illərdə o göstərdi ki, tək NOR qapıları (və ya alternativ olaraq tək NAND qapıları) bütün digər məntiq qapılarının funksiyalarını bərpa etmək üçün istifadə edilə bilər, lakin bu iş 1933-cü ilə qədər nəşr olunmayıb.[31] İlk nəşr sübut 1913-cü ildə Henry M. Sheffer tərəfindən idi, buna görə də NAND məntiqi əməliyyatı bəzən Şeffer vuruşu adlanır; məntiqi NOR bəzən Peircenin oxu adlanır.[32] Buna görə də bu qapılara bəzən universal məntiq qapıları da deyilir.[33]

Nəhayət, vakuum boruları məntiqi əməliyyatlar üçün releləri əvəz etdi. Lee De Forest tərəfindən 1907-ci ildə Fleming klapanının modifikasiyası məntiq qapısı kimi istifadə edilə bilər. Lüdviq Vitgenşteyn Tractatus Logico-Philosophicus (1921) 5.101 təklifi kimi 16 sıralı həqiqət cədvəlinin versiyasını təqdim etdi. Təsadüf dövrəsinin ixtiraçısı Uolter Bote 1924-cü ildə ilk müasir elektron VƏ qapısı üçün fizika üzrə 1954-cü il Nobel Mükafatının bir hissəsini aldı. Konrad Tsuze Z1 kompüteri üçün elektromexaniki məntiq qapıları hazırladı və düzəltdi (1935-ci ildən 1938-ci ilə qədər).

Hesablama üçün rəqəmsal elektronikadan istifadə haqqında ilk qeydə alınmış ideya CE Wynn-Williams tərəfindən 1931-ci ildə "Fiziki hadisələrin yüksək sürətli avtomatik sayılması üçün tiratronların istifadəsi" adlı məqaləsi idi.[34] 1934–1936-cı illərdə NEC mühəndisi Akira Nakashima, Klod Şennon və Viktor Shestakov Boolean cəbri əməliyyatları üçün rəqəmsal elektronikadan istifadə edərək kommutasiya dövrə nəzəriyyəsini təqdim edən məqalələr dərc etdilər.[35][36][37][38]

1936-cı ildə Alan Turinq, Universal Turinq maşını və Turinq-tam sistemləri ideyasına gətirib çıxaran birölçülü yaddaş lenti baxımından hesablamaları modelləşdirdiyi "Entscheidungsprobleminə Tətbiq"[39] ilə "Hesablana bilən ədədlər haqqında" əsas məqaləsini nəşr etdi.

İlk rəqəmsal elektron kompüter 1936-cı ilin aprelindən 1939-cu ilin iyununa qədər, IBM Patent Departamentində, Endikott, Nyu Yorkda Artur Halsi Dikinson tərəfindən hazırlanmışdır.[40][41][42] Bu kompüterdə IBM ilk dəfə olaraq klaviatura, prosessor və elektron çıxışı (displey) olan hesablama qurğusunu təqdim etdi. IBM-in rəqibi NCR, Dayton, Ohayoda Cozef Deş və Robert Mumma tərəfindən 1939-cu ilin aprel — 1939-cu ilin avqustu arasında hazırlanmış NCR3566 rəqəmsal elektron kompüter idi.[43][44] IBM və NCR maşınları toplama və çıxma əməliyyatlarını yerinə yetirən onluq idi. ikili mövqe kodunda.

1939-cu ilin dekabrında John Atanasoff və Clifford Berry Atanasoff-Berry kompüterinin konsepsiyasını sübut etmək üçün eksperimental modelini tamamladılar.[45] Bu eksperimental model ikili, səkkizlik ikili kodda yerinə yetirilən toplama və çıxma əməliyyatıdır və ilk ikili rəqəmsal elektron hesablama cihazıdır. Atanasoff Berry kompüteri xətti tənliklər sistemlərini həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu, baxmayaraq ki, proqramlaşdırıla bilməzdi və heç vaxt tamamlanmadı.[46] 1941-ci ildə Alman ixtiraçısı Konrad Zuse tərəfindən qurulan Z3 kompüteri ilk proqramlaşdırıla bilən, tam avtomatik hesablama maşını idi, lakin elektron deyildi.

İkinci Dünya Müharibəsi zamanı ballistik hesablamalar "kompüter" kimi işə götürülən qadınlar tərəfindən həyata keçirilirdi. Kompüter termini 1945-ci ilə qədər əsasən qadınlara (indi "operator" kimi baxılır) istinad edilən bir termin olaraq qaldı, bundan sonra o, hazırda malik olduğu texnikanın müasir tərifini qəbul etdi.[47]

ENIAC (Elektron Rəqəmsal İnteqrator və Kompüter) 1946-cı ildə ictimaiyyətə elan edilmiş ilk elektron ümumi təyinatlı kompüter idi. O, Turing-tam, rəqəmsal idi və bir sıra hesablama problemlərini həll etmək üçün yenidən proqramlaşdırıla bilirdi. Qadınlar ENIAC kimi maşınlar üçün proqramlaşdırmanı həyata keçirdilər, kişilər isə avadanlıq yaratdılar.[47]

Manchester Baby ilk elektron yaddaş proqram kompüteri idi. O, Mançesterin Viktoriya Universitetində Frederik C. Williams, Tom Kilburn və Geoff Tootill tərəfindən tikilib və ilk proqramını 21 iyun 1948-ci ildə həyata keçirib.[48]

Bell Laboratoriyasında William Shockley, John Bardeen və Walter Brattain 1947-ci ildə ilk işləyən tranzistoru, nöqtə-kontakt tranzistorunu, ardınca 1948-ci ildə bipolyar keçid tranzistorunu icad etdilər.[49][50] 1953-cü ildə Mançester Universitetində Tom Kilburnun rəhbərliyi altında komanda Transistor Kompüter adlanan ilk tranzistorlu kompüteri dizayn etdi və qurdu, klapanlar əvəzinə yeni hazırlanmış tranzistorlardan istifadə edən maşın.[51] İlk saxlanılan proqramlı tranzistor kompüteri Yaponiyanın Elektrotexniki Laboratoriyası[52][53][54] tərəfindən 1954-dən[55] 1956-cı ilə qədər hazırlanmış ETL Mark III idi.[53] Bununla belə, erkən keçid tranzistorları nisbətən həcmli cihazlar idi. Kütləvi istehsal əsasında istehsal etmək çətin idi, bu da onları bir sıra ixtisaslaşdırılmış tətbiqlərlə məhdudlaşdırırdı.[56]

1954-cü ildə xidmətdə olan kompüterlərin 95%-i mühəndislik və elmi məqsədlər üçün istifadə olunurdu.[57]

Fərdi kompüterlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

MOS tranzistoru kimi də tanınan metal-oksid-silikon sahə effektli tranzistor (MOSFET) 1959-cu ildə Bell Labs-da Mohamed Atalla və Dawon Kahng tərəfindən icad edilmişdir.[58][59] Bu, ilk həqiqi kompakt tranzistor idi. geniş istifadə üçün miniatürləşdirilə və kütləvi istehsal oluna bilər.[56] MOSFET yüksək sıxlıqlı inteqral sxem çiplərini yaratmağa imkan verdi.[60][61] MOSFET kompüterlərdə ən çox istifadə edilən tranzistordur[62][63] və rəqəmsal elektronikanın əsas tikinti blokudur.[64]

Silikon qapılı MOS inteqral sxemi 1968-ci ildə Fairchild Semiconductor -da Federico Faggin tərəfindən hazırlanmışdır.[65] Bu, ilk tək çipli mikroprosessorun, Intel 4004 — ün inkişafına səbəb oldu.[66] Intel 4004 1969-cu ildən 1970-ci ilə qədər Intel-dən Federico Faggin, Marcian Hoff və Stanley Mazor və Busicom-dan Masatoshi Shima tərəfindən idarə olunan tək çipli mikroprosessor kimi hazırlanmışdır.[67] Çip əsasən Silikon qapılı MOS texnologiyası ilə Faggin tərəfindən dizayn edilmiş və həyata keçirilmişdir.[66] Mikroprosessor sonradan fərdi kompüter (PC) adlandırılacaq mikrokompüterin inkişafı ilə mikrokompüter inqilabına səbəb oldu.

Intel 8008 və Intel 8080 kimi erkən mikroprosessorların əksəriyyəti 8 bit idi. Texas Instruments şirkəti 1976-cı ilin iyununda ilk tam 16 bitlik mikroprosessoru, TMS9900 prosessorunu buraxdı.[68] Onlar mikroprosessordan TI-99/4 və TI-99/4A kompüterlərində istifadə etdilər.

1980-ci illər mühəndislik və digər elm sahələrinə böyük təsir göstərən mikroprosessorla bağlı əhəmiyyətli irəliləyişlərə səbəb oldu. Motorola 68000 mikroprosessoru o dövrdə istifadə edilən digər mikroprosessorlardan qat-qat üstün olan emal sürətinə malik idi. Buna görə, daha yeni, daha sürətli mikroprosessorun olması, sonradan gələn yeni mikrokompüterlərin edə bildikləri hesablama miqdarında daha səmərəli olmasına imkan verdi. Bu, Apple Lisa -nın 1983-cü ildə buraxılışında aydın oldu. Lisa, kommersiya məqsədilə satılan qrafik istifadəçi interfeysi (GUI) olan ilk fərdi kompüterlərdən biri idi. O, Motorola 68000 CPU-da işləyirdi və saxlama üçün həm ikili disketlərdən, həm də 5 MB sabit diskdən istifadə edirdi.[69] Maşın həmçinin diski israrla yenidən oxumadan proqram təminatını diskdən işə salmaq üçün istifadə edilən 1MB RAM-a malik idi. Lizanın satış baxımından uğursuzluğundan sonra, Apple hələ də Motorola 68000 mikroprosessorunda işləyən, lakin qiyməti aşağı salmaq üçün yalnız 128 KB RAM, bir disket və sabit disk olmayan ilk Macintosh kompüterini buraxdı.

1980-ci illərin sonu və 1990-cı illərin əvvəllərində biz kompüterlərin faktiki hesablama məqsədləri üçün daha faydalı hala gəldiyini görürük. Macintosh Portable-i buraxdı, onun çəkisi 7,3 kq (16 funt) idi və olduqca bahalı idi, qiyməti 7300 ABŞ dolları idi. Başlanğıcda o, mövcud olan ən güclü noutbuklardan biri idi, lakin qiymət və çəkiyə görə böyük uğur qazanmadı və cəmi iki ildən sonra istehsalı dayandırıldı. Elə həmin il Intel 512 mikroprosessoru olan Touchstone Delta superkompüterini təqdim etdi. Bu texnoloji irəliləyiş çox əhəmiyyətli idi, çünki o, dünyanın ən sürətli çox prosessorlu sistemləri üçün bir model kimi istifadə edilmişdir. O, hətta peyk şəkillərinin real vaxt rejimində emalı və müxtəlif tədqiqat sahələri üçün molekulyar modellərin simulyasiyası kimi layihələr üçün modeldən istifadə edən Caltech tədqiqatçıları üçün prototip kimi istifadə edilmişdir.

Superkompüterlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Superkompüter baxımından ilk geniş yayılmış superkompüter Seymur Krey tərəfindən 1964-cü ildə qurulan Control Data Corporation (CDC) 6600 idi.[70] Onun maksimal sürəti 40 MHz və ya saniyədə 3 milyon üzən nöqtə əməliyyatı (FLOPS) idi. CDC 6600 1969-cu ildə CDC 7600 ilə əvəz olundu;[71] normal saat sürəti 6600-dən daha sürətli olmasa da, 7600 pik saat sürətinə görə yenə də daha sürətli idi, bu 6600-dən təxminən 30 dəfə sürətli idi. CDC superkompüterlərdə lider olsa da, onların əlaqəsi Seymur Krey tamamilə yıxıldı. 1972-ci ildə Cray CDC-dən ayrıldı və öz şirkətinə, Cray Research Inc-ə başladı.[72] Soyuq Müharibədən qaynaqlanan sənaye Uoll Stritdəki investorların dəstəyi ilə və CDC daxilində qoyduğu məhdudiyyətlər olmadan o, Cray −1 superkompüterini yaratdı. 80 MHz və ya 136 meqaFLOPS saat tezliyi ilə Cray hesablama dünyasında özünə ad çıxardı. 1982-ci ilə qədər Cray Research multiprocessing ilə təchiz olunmuş Cray X-MP istehsal etdi və 1985-ci ildə multiprocessing tendensiyası ilə davam edən və 1,9 gigaFLOPS sürəti olan Cray-2-ni buraxdı. Cray Research 1988-ci ildə Cray Y-MP-ni inkişaf etdirdi, lakin daha sonra superkompüterlər istehsal etməyə davam etdi. Bu, əsasən Soyuq Müharibənin başa çatması və kolleclər və hökumət tərəfindən qabaqcıl hesablamalara tələbatın kəskin şəkildə azalması və mikro emal qurğularına tələbatın artması ilə əlaqədar idi.

1998-ci ildə David Bader əmtəə hissələrini istifadə edərək ilk Linux superkompüterini inkişaf etdirdi.[73] Nyu Meksiko Universitetində olarkən Bader istehlakçıların hazır hissələri və yüksək sürətli aşağı gecikmə ilə qarşılıqlı əlaqə şəbəkəsindən istifadə edərək Linux ilə işləyən superkompüter yaratmağa çalışırdı. Prototipdə dəyişdirilmiş Linux nüvəsi ilə işləyən səkkiz ikili, 333 MHz, Intel Pentium II kompüterlərindən ibarət Alta Technologies "AltaCluster" istifadə edilmişdir. Bader, lazımi komponentlər üçün Linux dəstəyini təmin etmək üçün əhəmiyyətli miqdarda proqram təminatını, eləcə də Milli Hesablama Elmləri Alyansının (NCSA) üzvlərinin qarşılıqlı işləməsini təmin etmək üçün kodunu daşıdı, çünki onların heç biri əvvəllər Linux-da işlədilməyib.[74] Uğurlu prototip dizaynından istifadə edərək, o, Milli Elm Fondunun Milli Texnologiyalar Şəbəkəsi vasitəsilə milli elm və mühəndislik icması tərəfindən açıq istifadə üçün ilk Linux superkompüteri olan "RoadRunner"ın hazırlanmasına rəhbərlik etmişdir. RoadRunner 1999-cu ilin aprelində istehsalata buraxıldı. Yerləşdirmə zamanı o, dünyanın 100 ən sürətli superkompüterindən biri hesab olunurdu.[74][75] Beowulf kimi istehlak səviyyəli hissələrdən istifadə edən Linux əsaslı klasterlər Baderin prototipi və RoadRunner inkişaf etməmişdən əvvəl mövcud olsalar da, onların "əsl" superkompüterlər hesab oluna biləcək miqyaslanma qabiliyyəti, bant genişliyi və paralel hesablama imkanları yox idi.[74]

Bu gün superkompüterlər hələ də dünya hökumətləri və təhsil müəssisələri tərəfindən təbii fəlakətlərin simulyasiyaları, xəstəliklərlə bağlı əhali daxilində genetik variantların axtarışı və s. kimi hesablamalar üçün istifadə olunur. 2023-cü ilin aprelinə olan məlumata görə, ən sürətli superkompüter Frontier- dir.

Naviqasiya və astronomiya[redaktə | mənbəni redaktə et]

Məlum xüsusi hallardan başlayaraq, loqarifmlərin və triqonometrik funksiyaların hesablanması riyazi cədvəldə ədədlərə baxmaq və məlum hallar arasında interpolyasiya etməklə həyata keçirilə bilər. Kifayət qədər kiçik fərqlərə baxmayaraq, bu xətti proses Kəşfiyyat dövründə naviqasiya və astronomiyada istifadə ediləcək qədər dəqiq idi. İnterpolyasiyanın istifadəsi son 500 il ərzində çox inkişaf etmişdir: iyirminci əsrdə Leslie Comrie və W. J. Ekkert perfokartların hesablanması üçün nömrə cədvəllərində interpolyasiyadan istifadəni sistemləşdirdi.

Hava proqnozu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Diferensial tənliklərin ədədi həlli, xüsusilə Navier-Stokes tənlikləri, Lyuis Fry Riçardsonun diferensial tənliklərin həllinə ədədi yanaşması ilə birlikdə hesablama üçün mühüm stimul idi. İlk kompüterləşdirilmiş hava proqnozu 1950-ci ildə amerikalı meteoroloqlar Jule Charney, Philip Duncan Tompson, Larry Gates və norveçli meteoroloq Ragnar Fjortoft, tətbiqi riyaziyyatçı Con Fon NeymanENIAC proqramçısı Klara Dan Fon Neymandan ibarət komanda tərəfindən həyata keçirilib.[76][77][78] Bu günə qədər dünyanın ən güclü kompüter sistemlərindən bəziləri hava proqnozu üçün istifadə olunur.

Simvolik hesablamalar[redaktə | mənbəni redaktə et]

1960-cı illərin sonlarında kompüter sistemləri universitet səviyyəsində riyaziyyat dərslərini keçmək üçün simvolik riyazi əməliyyatları kifayət qədər yaxşı yerinə yetirə bildi.

Əhəmiyyətli qadınlar və onların töhfələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qadınlar kişi həmkarları ilə müqayisədə STEM sahələrində daha az təmsil olunurlar.[79] 1960-cı illərdən əvvəlki müasir dövrdə hesablama maşınlarının işləməsi və digər mexaniki ofis işləri ilə əlaqəli olduğundan, hesablama geniş şəkildə "qadın işi" kimi qəbul edilirdi.[80][81] Bu assosiasiyanın dəqiqliyi yerdən yerə dəyişirdi. Amerikada Marqaret Hamilton kişilərin[82] üstünlük təşkil etdiyi mühiti xatırladı, Elsi Şutt isə Raytheon-da kompüter operatorlarının hətta yarısının kişi olduğunu görəndə təəccübləndiyini xatırladı.[83] Britaniyada maşın operatorları 1970-ci illərin əvvəllərində əsasən qadınlar idi.[84] Bu qavrayışlar dəyişdikcə və hesablama yüksək statuslu bir karyeraya çevrildikcə, bu sahə kişilərin daha çox üstünlük təşkil etməsinə səbəb oldu.[85][86][87]

Professor Janet Abbate, özünün Cinsiyyətin Kodlanması kitabında yazır:

Bununla belə, hesablamaların ilk onilliklərində qadınlar əhəmiyyətli bir varlıq idi. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı ilk kompüter proqramçılarının əksəriyyətini onlar təşkil edirdi; onlar erkən kompüter sənayesində məsuliyyətli və təsirli vəzifələr tutmuşlar; və onlar ümumi sayının kiçik bir azlığı olsa da, elm və mühəndisliyin bir çox digər sahələrində qadınların təmsilçiliyi ilə müsbət müqayisə edilən sayda işlədilər. 1950-ci və 1960-cı illərin bəzi qadın proqramçıları proqramlaşdırmanın nə vaxtsa kişi məşğuliyyəti sayılacağı fikrini ələ salırdılar, lakin bu qadınların təcrübələri və töhfələri çox tez unudulub.[88]

Hesablama tarixində əhəmiyyətli qadınlar və onların töhfələri:

 • Ada Lavleys: Bebbic-in Analitik Maşınına proqram yazdı. Detallaşdırma, poetik üslubda, ilk kompüter alqoritmi; Analitik Maşının dizaynına əsasən necə işləməli olduğunun təsviri.
 • Qreys Mürrey Hopper: hesablamaların qabaqcıllarındandır. O, Hovard H. Ayken ilə birlikdə IBM şirkətində Mark I. Hopper işləmişdir.
 • Hedi Lamarr: İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən radio siqnalları vasitəsilə torpedoları idarə etmək üçün istifadə edilən "tezlik atlama" texnologiyasını kəşf etdi. Eyni texnologiya bu gün də BluetoothWi-Fi siqnallarının yaradılmasında istifadə olunur.
 • Frances Elizabeth "Betty" Holberton: proqramçılara problemləri asanlıqla aşkar etməyə, problemləri həll etməyə və həll etməyə kömək etmək üçün kompüter kodu sətirlərinə qoyulan mini pauzalar olan "kəsmə nöqtələri" kəşf etdi.
 • Əvvəlcə ENIAC-ı proqramlaşdıran qadınlar: Kay McNulty, Betti Jennings, Marlyn Meltzer, Fran Bilas, Ruth Lichterman və Betti Holberton.
 • Jean E. Sammet: co-dizayn COBOL, geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dili.
 • Frances Allen: kompüter alimi və kompilyatorların optimallaşdırılması sahəsində qabaqcıl, Turinq mükafatını qazanan ilk qadın.
 • Karen Spärck Jones: " tərs sənəd tezliyi " üçün cavabdehdir — axtarış motorları tərəfindən ən çox istifadə olunan bir anlayış.
 • Dana Anqluin: hesablamalı öyrənmə nəzəriyyəsinə fundamental töhfələr vermişdir.
 • Margaret Hamilton: Apollonun Kosmosa Missiyaları üçün bortda uçuş proqram təminatı hazırlayan MIT-də Proqram Mühəndisliyi şöbəsinin direktoru.
 • Barbara Liskov: " Liskov əvəzetmə prinsipi " işləyib hazırladı.
 • Radia Perlman: Ethernet şəbəkələrində istifadə olunan əsas şəbəkə protokolu olan "Genişləndirilmiş Ağac Protokolu"nu icad etdi.
 • Stephanie "Steve" Shirley: F International-ı qurdu, yüksək uğurlu müstəqil proqram təminatı şirkəti.
 • Sophie Wilson: smartfonlar və video oyunlar kimi bir çox məhsulda geniş istifadə olunan ARM prosessor arxitekturasının dizaynına kömək etdi.
 • Ann Hardy: qabaqcıl kompüter vaxt bölgüsü sistemləri.
 • Lynn Conway: digər ixtiralar arasında strukturlaşdırılmış VLSI dizaynını birgə tətbiq etməklə mikroçip dizaynında və istehsalında inqilab etdi.
 • Bletchley Parkdakı qadınlar: İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Britaniya kriptoanalizi ilə çoxsaylı vəzifələrdə çalışmış təxminən 8000 qadın. Çoxları Qadın Kral Dəniz Xidmətindən, eləcə də Qadın Köməkçi Hərbi Hava Qüvvələrindən (" WAAF") gəldilər.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Digital Computing - Dictionary definition of Digital Computing | Encyclopedia.com: FREE online dictionary". www.encyclopedia.com (ingilis). 2017-09-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-11.
 2. "One-to-One Correspondence: 0.5". Victoria Department of Education and Early Childhood Development. 20 November 2012 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
 3. Ifrah, Georges, The Universal History of Numbers: From prehistory to the invention of the computer., John Wiley and Sons, 2000, səh. 48, ISBN 0-471-39340-1
 4. W., Weisstein, Eric. "3, 4, 5 Triangle". mathworld.wolfram.com (ingilis). 2017-09-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-11.
 5. Lorenz, Konrad. King Solomon's Ring. Marjorie Kerr Wilson tərəfindən tərcümə olunub. London: Methuen. 1961. ISBN 0-416-53860-6.
 6. "DIY: Enrico Fermi's Back of the Envelope Calculations". 2014-04-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 7. "Try numbers" was one of Feynman's problem solving techniques.
 8. Xu Yue (190 CE) Supplementary Notes on the Art of Figures, a book of the Eastern Han Dynasty
 9. Sinha, A. C. "On the status of recursive rules in transformational grammar". Lingua. 44 (2–3). 1978: 169–218. doi:10.1016/0024-3841(78)90076-1.
 10. "Project Overview". The Antikythera Mechanism Research Project. 2011-02-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-01-15.
 11. "Islam, Knowledge, and Science". University of Southern California. 2008-01-19 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-01-22.
 12. Lorch, R. P., "The Astronomical Instruments of Jabir ibn Aflah and the Torquetum", Centaurus, 20 (1), 1976: 11–34, Bibcode:1976Cent...20...11L, doi:10.1111/j.1600-0498.1976.tb00214.x
 13. Simon Singh, The Code Book, pp. 14–20
 14. "Al-Kindi, Cryptgraphy, Codebreaking and Ciphers". 9 June 2003. 2018-10-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-07-03.
 15. Koetsier, Teun, "On the prehistory of programmable machines: musical automata, looms, calculators", Mechanism and Machine Theory, Elsevier, 36 (5), 2001: 589–603, doi:10.1016/S0094-114X(01)00005-2..
 16. Ancient Discoveries, Episode 11: Ancient Robots, History Channel, March 1, 2014 tarixində orijinalından arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2008-09-06
 17. "A 19th-Century Mathematician Finally Proves Himself". NPR.org (ingilis). 2022-10-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-10-24.
 18. "A Modern Sequel | Babbage Engine | Computer History Museum". www.computerhistory.org. 2022-10-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-10-24.
 19. Randell, 1982. səh. 4–5
 20. "Percy Ludgate's Analytical Machine". fano.co.uk. 7 August 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 29 October 2018.
 21. "Percy E. Ludgate Prize in Computer Science" (PDF). The John Gabriel Byrne Computer Science Collection. 2019-04-16 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2020-01-15.
 22. Randell, 1982. səh. 6, 11–13
 23. Randell, 1982. səh. 13, 16-17
 24. L. Torres Quevedo. "Ensayos sobre Automática – Su definicion. Extension teórica de sus aplicaciones". Revista de la Academia de Ciencias Exacta, Revista 12. 1914: 391–418.
 25. Torres Quevedo, L. "Essais sur l'Automatique - Sa définition. Etendue théorique de ses applications". Revue Génerale des Sciences Pures et Appliquées. 2. 1915: 601–611. 2023-07-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 26. "Computer Pioneers by J.A.N. Lee - Leonardo Torres Y Quevedo". 10 February 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 February 2018.
 27. Bromley, 1990
 28. Steinhaus, H. Mathematical Snapshots (3rd). New York: Dover. 1999. 92–95, p. 301.
 29. "Tutorial Guide to the EDSAC Simulator" (PDF). 2015-12-22 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2020-01-15.
 30. Peirce, C. S., "Letter, Peirce to A. Marquand", dated 1886, Writings of Charles S. Peirce, v. 5, 1993, pp. 421–423. See Burks, Arthur W. "Review: Charles S. Peirce, The new elements of mathematics". Bulletin of the American Mathematical Society. 84 (5). September 1978: 917. doi:10.1090/S0002-9904-1978-14533-9. 2023-04-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 31. Peirce, C. S. (manuscript winter of 1880–81), "A Boolean Algebra with One Constant", published 1933 in Collected Papers v. 4, paragraphs 12–20. Reprinted 1989 in Writings of Charles S. Peirce v. 4, pp. 218–21, Google [1]. See Roberts, Don D. (2009), The Existential Graphs of Charles S. Peirce, p. 131.
 32. Büning, Hans Kleine; Lettmann, Theodor. Propositional logic: deduction and algorithms. Cambridge University Press. 1999. səh. 2. ISBN 978-0-521-63017-7.
 33. Bird, John. Engineering mathematics. Newnes. 2007. səh. 532. ISBN 978-0-7506-8555-9.
 34. Wynn-Williams, C. E., "The Use of Thyratrons for High Speed Automatic Counting of Physical Phenomena", Proceedings of the Royal Society A, 132 (819), July 2, 1931: 295–310, Bibcode:1931RSPSA.132..295W, doi:10.1098/rspa.1931.0102
 35. Yamada, Akihiko. "History of Research on Switching Theory in Japan". IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials. Institute of Electrical Engineers of Japan. 124 (8). 2004: 720–726. Bibcode:2004IJTFM.124..720Y. doi:10.1541/ieejfms.124.720. 2020-07-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 36. "Switching Theory/Relay Circuit Network Theory/Theory of Logical Mathematics". IPSJ Computer Museum, Information Processing Society of Japan. 2020-07-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 37. Stanković, Radomir S.; Astola, Jaakko Tapio, redaktorlar Reprints from the Early Days of Information Sciences: TICSP Series On the Contributions of Akira Nakashima to Switching Theory (PDF). Tampere International Center for Signal Processing (TICSP) Series. 40. Tampere University of Technology, Tampere, Finland. 2008. ISBN 978-952-15-1980-2. ISSN 1456-2774. 2021-03-08 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. (3+207+1 pages) 10:00 min
 38. Stanković, Radomir S.; Astola, Jaakko T.; Karpovsky, Mark G. "Some Historical Remarks on Switching Theory" (PDF). Tampere International Center for Signal Processing, Tampere University of Technology. CiteSeerX 10.1.1.66.1248. 5 July 2017 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib.
 39. * Turing, Alan M., "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", Proceedings of the London Mathematical Society, 2 (1937 tarixində nəşr olunub), 42, 1936, 230–265, doi:10.1112/plms/s2-42.1.230 (and Turing, Alan M., "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. A correction", Proceedings of the London Mathematical Society, 2 (1937 tarixində nəşr olunub), 43 (6), 1938, 544–546, doi:10.1112/plms/s2-43.6.544)
 40. Dickinson, A. H., "Accounting Apparatus", U.S. Patent 2.580.740, filed Jan. 20, 1940, granted Jan. 1, 1952
 41. Pugh, Emerson W. Building IBM: Shaping an Industry and its Technology. The MIT Press. 1996.
 42. "Patents and Inventions". IBM100. 7 March 2012. 2 December 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 January 2024.
 43. Desch, J. R., "Calculating Machine", U.S. Patent 2.595.045, filed March 20, 1940, granted Apr. 29, 1952,
 44. "Interview with Robert E. Mumma" (Müsahibə). Interviewed by William Aspray. Dayton, OH, Charles Babbage Institute, Center for the History of Information Processing. 19 April 1984. 29 September 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 January 2024.
 45. Larson E., "Findings of Fact, Conclusions of Law and Order for Judgement", US District Court, District of Minnesota, Fourth Division, 19 Oct. 1973, ushistory.org/more/eniac/index.htm, ushistory.org/more/eniac/intro.htm
 46. "interview with John V. Atanasoff" (PDF) (Müsahibə). Interviewed by Tropp H.S. Computer Oral History Collection, 1969-1973, 1979, Smithsonian National Museum of American History, Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation. May 11, 1972. January 29, 2022 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: January 3, 2024.
 47. 47,0 47,1 Light, Jennifer S. "When Computers Were Women". Technology and Culture. 40 (3). July 1999: 455–483. doi:10.1353/tech.1999.0128.
 48. Enticknap, Nicholas. "Computing's Golden Jubilee". Resurrection. The Computer Conservation Society (20). Summer 1998. ISSN 0958-7403. 2019-03-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 49. Lee, Thomas H. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits (PDF). Cambridge University Press. 2003. ISBN 9781139643771. 2019-12-09 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-16.
 50. Puers, Robert; Baldi, Livio; Voorde, Marcel Van de; Nooten, Sebastiaan E. van. Nanoelectronics: Materials, Devices, Applications, 2 Volumes. John Wiley & Sons. 2017. səh. 14. ISBN 9783527340538.
 51. Lavington, Simon, A History of Manchester Computers (2), Swindon: The British Computer Society, 1998, 34–35
 52. "Early Computers". Information Processing Society of Japan. 2023-11-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 53. 53,0 53,1 "[Electrotechnical Laboratory】ETL Mark III Transistor-Based Computer". Information Processing Society of Japan. 2023-11-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 54. "Early Computers: Brief History". Information Processing Society of Japan. 2017-05-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 55. Fransman, Martin. The Market and Beyond: Cooperation and Competition in Information Technology. Cambridge University Press. 1993. səh. 19. ISBN 9780521435253.
 56. 56,0 56,1 Moskowitz, Sanford L. Advanced Materials Innovation: Managing Global Technology in the 21st century. John Wiley & Sons. 2016. 165–167. ISBN 9780470508923.
 57. Ensmenger, Nathan. The Computer Boys Take Over. MIT Press. 2010. səh. 58. ISBN 978-0-262-05093-7.
 58. "1960 - Metal Oxide Semiconductor (MOS) Transistor Demonstrated". The Silicon Engine. Computer History Museum. 2016-03-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 59. Lojek, Bo. History of Semiconductor Engineering. Springer Science & Business Media. 2007. 321–3. ISBN 9783540342588.
 60. "Who Invented the Transistor?". Computer History Museum. 4 December 2013. 13 December 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 July 2019.
 61. Hittinger, William C. "Metal-Oxide-Semiconductor Technology". Scientific American. 229 (2). 1973: 48–59. Bibcode:1973SciAm.229b..48H. doi:10.1038/scientificamerican0873-48. ISSN 0036-8733. JSTOR 24923169.
 62. "Dawon Kahng". National Inventors Hall of Fame. 27 October 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27 June 2019.
 63. "Martin Atalla in Inventors Hall of Fame, 2009". 19 September 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 June 2013.
 64. "Triumph of the MOS Transistor". YouTube. Computer History Museum. 6 August 2010. 2021-12-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 July 2019.
 65. "1968: Silicon Gate Technology Developed for ICs". Computer History Museum. 29 July 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 22 July 2019.
 66. 66,0 66,1 "1971: Microprocessor Integrates CPU Function onto a Single Chip". Computer History Museum. 12 August 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 22 July 2019.
 67. Faggin, Federico. "The Making of the First Microprocessor". IEEE Solid-State Circuits Magazine. 1 (1). Winter 2009: 8–21. doi:10.1109/MSSC.2008.930938.
 68. Conner, Stuart. "Stuart's TM 990 Series 16-bit Microcomputer Modules". www.stuartconner.me.uk. 2017-09-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-05.
 69. "Computers | Timeline of Computer History | Computer History Museum". www.computerhistory.org (ingilis). 2017-12-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-12-26.
 70. Vaughan-Nichols, Steven. "A super-fast history of supercomputers: From the CDC 6600 to the Sunway TaihuLight". November 27, 2017. April 29, 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 3, 2024.
 71. "CDC 7600". 2023-11-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 72. Seymour R. Cray // Encyclopædia Britannica. 2020-10-23 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.
 73. "David Bader Selected to Receive the 2021 IEEE Computer Society Sidney Fernbach Award". IEEE Computer Society. September 22, 2021. 2023-11-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-10-12.
 74. 74,0 74,1 74,2 Bader, David A. "Linux and Supercomputing: How My Passion for Building COTS Systems Led to an HPC Revolution". IEEE Annals of the History of Computing. 43 (3). 2021: 73–80. doi:10.1109/MAHC.2021.3101415.
 75. Fleck, John. "UNM to crank up $400,000 supercomputer today". Albuquerque Journal. April 8, 1999. səh. D1.
 76. Charney, J.G.; Fjörtoft, R.; von Neumann, J. "Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation". Tellus. 2 (4). November 1950: 237–254. Bibcode:1950Tell....2..237C. doi:10.3402/tellusa.v2i4.8607.
 77. Witman, Sarah. "Meet the Computer Scientist You Should Thank For Your Smartphone's Weather App". Smithsonian (ingilis). 16 June 2017. 21 April 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 22 July 2017.
 78. Edwards, Paul N. A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming. The MIT Press. 2010. ISBN 978-0262013925. 2020-01-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-01-15.
 79. Myers, Blanca. "Women and Minorities in Tech, By the Numbers". Wired. March 3, 2018. January 4, 2024 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 3, 2024.
 80. Ensmenger, Nathan. The Computer Boys Take Over. MIT Press. 2012. səh. 38. ISBN 978-0-262-51796-6.
 81. Hicks, Mar. Programmed inequality: how Britain discarded women technologists and lost its edge in computing. MIT Press. 2017. səh. 1. ISBN 978-0-262-53518-2. OCLC 1089728009.
 82. Creighton, Jolene. "Margaret Hamilton: The Untold Story of the Woman Who Took Us to the Moon". Futurism.com. July 7, 2016. November 6, 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 3, 2024.
 83. Thompson, Clive. "The Secret History of Women in Coding". New York Times. February 13, 2019. March 31, 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 3, 2024.
 84. Hicks, 2017. səh. 215–216: "The Civil Service's computing workforce continued to bifurcate along both gendered and class lines, even though among machine operators in industry and government there were still more than 6.5 times as many women as men in 1971."
 85. Cohen, Rhaina. "What Programming's Past Reveals About Today's Gender Pay Gap". The Atlantic. September 7, 2016. December 23, 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: January 3, 2024.
 86. Hicks, 2017. səh. 1–9: "In the 1940s, computer operation and programming was viewed as women's work—but by the 1960s, as computing gained prominence and influence, men displaced the thousands of women who had been pioneers in a feminized field of endeavor, and the field acquired a distinctly masculine image … Soon, women became synonymous with office machine operators and their work became tied to typewriters, desktop accounting machines, and room-sized punched card equipment installations … Their alignment with machine work in offices persisted through waves of equipment upgrades and eventually through the changeover from electromechanical to electronic systems."
 87. Ensmenger, 2012. səh. 239: "Over the 1960s, developments in the computing professions were creating new barriers to female participation. An activity originally intended to be performed by low-status, clerical—and more often than not, female—computer programming was gradually and deliberately transformed into a high-status, scientific, and masculine discipline …. In 1965, for example, the Association for Computing Machinery imposed a four-year degree requirement for membership that, in an era when there were almost twice as many male as there were female college undergraduates, excluded significantly more women than men … Similarly, certification programs or licensing requirements erected barriers to entry that disproportionately affected women."
 88. Abbate, Janet. Recoding gender : women's changing participation in computing. Cambridge, Mass.: MIT Press. 2012. səh. 1. ISBN 978-0-262-30546-4. OCLC 813929041. 2019-12-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-01-03.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]