XƏCALƏTLİK

bax xəcalət.
□ Xəcalətlik vermək – xəcalətli etmək, utandırmaq.
[Şahsənəm xala:] Bu nə xəcalətlikdir, ay oğul, mənə verirsən? E.Sultanov.

XƏCALƏTLİ
XƏCCƏGÜLÜ

Значение слова в других словарях