XALİDİN

əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALİDƏ
XALİQ