XANBAXIŞ

xan tərəfindən verilən bəxşeyiş, xan hədiyyəsi.
XANBABA
XANBALA