XANBABA

xan baba, xan kimi baba, hökmdar baba, hökmdar ata.
XANALI
XANBAXIŞ