XANDƏNİZ

xan Dəniz, Dəniz xan; dəniz xanı; dəniz kimi xan.
XANDƏMİR
XANƏHMƏD