YƏD

is. [ ər. ] klas. Əl.
□ Yədi-beyza – əsatirə görə Musa peyğəmbərin möcüzə göstərən əlinə işarə olan bu ifadə klassik ədəbiyyatda və folklorda fövqəladə məharət, bacarıq, hünər, qabiliyyət mənasında işlənmişdir.
Dəsturovun ərizə yazmaqda yədibeyzası vardı. Ə.Haqverdiyev.

YEZUİTLİK
YƏĞMA

Значение слова в других словарях