YƏQİN

YƏQİN – ŞÜBHƏ Bəllidir yerimiz yəqin divana (H.K.Sanılı); Sənin davranışın məndə şübhə yaradır (“Azərbaycan”).

YEZİD
YƏQİNLİK

Значение слова в других словарях