yanğın təhlükəsizliyi tələbləri

Yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş, sosial və texniki xarakterli xüsusi şərt

yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri
yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması