YARADICILIQ

is. İnsanın maddi və mənəvi sərvətlər yaratmağa doğru yönəldilmiş fəaliyyəti. Kütlələrin canlı yaradıcılıq fəaliyyəti. Yaradıcılıq prosesi. Söz yaradıcılığı. Elmi yaradıcılıq. Bədii yaradıcılıq.
// Yaradıcı əməyin məhsulu, yaradılmış maddi və mənəvi sərvətlərin məcmusu. Uşaq yaradıcılığı sərgisi. Sabir yaradıcılığı. Xalq yaradıcılığı (folklor).
– Yaradıcılığı heç bir zaman öz təravətini itirməyən… sənətkar ən bəxtiyar insandır. Ə.Vəliyev.

YARADICI
YARADILAN

Значение слова в других словарях