yayım zonası

Fərdi qəbul şəraitinin dövlət texniki standartlarının və normalarının tələblərinə cavab verdiyi ərazi hüdudları

yayım təşkilatının verilişi
yazılma