YAYLIQ₁

sif. Yay fəslinə aid olan, yaya məxsus, yay üçün ayrılmış (hazırlanmış). Yaylıq paltar.
[Bəbir bəy] qalxıb Məşədi Cahangirə bir boşqab yaylıq üzüm gətirdi. Mir Cəlal.

Синонимы

  • YAYLIQ yaylıq bax dəsmal 1
  • YAYLIQ dəsmal

Омонимы

  • YAYLIQ YAYLIQ I is. Dəsmal, örtük. Görürkən yuxuda qoçaq babamı; Hönkürüb ağlaram əlimdə yaylıq... (S.Vurğun)

Этимология

  • YAYLIQ Fars mənşəli dəsmal sözünün bizim dildəki qarşılığıdır. Mənbələrdə bu kəlmə yağlıq kimi əks etdirilib
YAYLIQ₂
YAYLIM₂

Значение слова в других словарях