YAYLIQ₂

is. Üçkünc və ya dördkünc parçadan ibarət qadın baş örtüsü. Yaylığı başına örtmək. Başında yaylıq. Başını yaylıqla sarımaq.
[Xırdaxanım:] Pəri, otaqda … bir yaylıq var, ört başına, onu sənə bağışladım. N.Vəzirov.
[Qadın] başından nimdaş yaylığını da çıxarıb körpəni bürüyür. Ə.Məmmədxanlı.

// Burun, üz, tər silmək üçün dördkünc parça. İpək yaylıq. Burun yaylığı.
– Yaylığı kirli balam; Qəlbi fikirli balam; Cahıl-cuhul içində; Mənim şəkilli balam. (Bayatı).
Hə, … bölükdən xoşun gəldimi? – deyə, kapitan yaylıqla alnının tərini sildi. Ə.Əbülhəsən.

Синонимы

  • YAYLIQ yaylıq bax dəsmal 1
  • YAYLIQ dəsmal

Омонимы

  • YAYLIQ YAYLIQ I is. Dəsmal, örtük. Görürkən yuxuda qoçaq babamı; Hönkürüb ağlaram əlimdə yaylıq... (S.Vurğun)

Этимология

  • YAYLIQ Fars mənşəli dəsmal sözünün bizim dildəki qarşılığıdır. Mənbələrdə bu kəlmə yağlıq kimi əks etdirilib
YAYLI-QIŞLI
YAYLIQ₁

Значение слова в других словарях