yerli atlar

Cins tərkibi itmiş və mənşəyi məlum olmayan yerli şəraitə uyğunlaşmış atlar

yerquruluşu
yerli əhəmiyyətli məsələlər