ZƏBƏRCƏD

мин. топаз
ZEYTUN
ZƏBT

Digər lüğətlərdə