ZƏRƏFŞAN

fars. zər – qızıl + əfşan (fəşan) – səpən, saçan

Zərlə işlənmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yalvardım, yaxardım, başını basdım,

Zərəfşan qalxana uzatdım dəstim,

Çəkdim zülfüqarı, dördün də kəsdim,

Ərəbistan qaldı mənə yurd, gidi!

         (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (Madenadaran əlyazması)

ZƏRD FARS
ZƏRNİŞAN FARS

Значение слова в других словарях