ZAHİDVAR

[ fars. ] bax zahidanə.
Mən otuz il cahanda zahidvar; Bilmədim qız-qadın nədir, zinhar! H.Cavid.

ZAHİDLİK
ZAHİR

Значение слова в других словарях