ZAİD

is. [ ər. ] köhn.
1. Artan, əlavə edilən.
…İstərsən əgər oğlun edə kəsb fəvaid; Həm sərvəti zaid ola, həm miknəti zaid; Tərğib elə ta kəsbi-həram eyləsin oğlun!… M.Ə.Sabir.

2. Qədərindən artıq, lazımsız.
3. Riyaziyyatda: üstəgəl işarəsi (+).
ZAHİRPƏRƏST
ZAİQƏ

Значение слова в других словарях